Wpisz kilka słów, aby znaleźć treść eg:
fuse,arrestor,00110115 technical...
Najnowsze wyszukiwania
Skontaktuj się z nami

Artykuły Prasowe

W tym miejscu możecie Państwo znaleźć wszelkie informacje prasowe jakie umieściliśmy na łamach takich czasopism jak: ELEKTROINSTALATOR, ELEKTROSYSTEMY, ELEKTRO INFO, ENERGIA GIGAWAT, APA, ELEKTRONIK, FACHOWY ELEKTRYK, RYNEK ELEKTRYCZNY, ELEKTRO TRENDY, AKTUALNOŚCI ONNINEN, BIULETYN ASAJ, GAZETA INFORMACYJNA UNII HURTOWNII ELEKTRYCZNYCH ELEKTRO-PLUS.

UWAGA:

Na większości stron publikacje przygotowane są w formie dokumentów PDF. Dlatego zaleca się ściągnięcie programu ADOBE Reader. Aplikacja ta jest darmowym programem do odczytu dokumentów PDF.

Adobe Reader

 

CzasopismoOkładkaOpis artykułuPobieranie

 

Magazyn fotowoltaika

I/2021

Automatyczna linia montażowa nowych wyłączników różnicowoprądowych EFI-P firmy ETI.
 
 
 
Zapisz Plik

Elektroinfo

I-II/2021

Wymagania konstrukcyjne dotyczące rozdzielnic niskiego napięcia.

 
 
Zapisz Plik
 
 
Elektroinfo
 
VI/2020

 Wybrane wymagania dotyczące projektowania i opracowywania konstrukcji obudów do rozdzielnic niskiego napięcia produkcji ETI Polam.

 
 
 
Zapisz Plik

 

Elektroinstalator
IV/2013

 ETI-CAD to nowoczesna i profesjonalna aplikacja CAD, wspomagająca projektowanie instalacji elektrycznych wraz z rozdzielnicami. Jest przeznaczona specjalnie dla projektantów instalacji elektrycznych. ETI-CAD jest bezpłatny i działa jako nakładka na programy: AutoCAD, AutoCAD LT, Bricscad, ZWCAD, IntelliCAD, Arcadia, ProgeCAD, CADopia, GtarCAD, 4M CAD i inne.
 
 
Zapisz Plik
 
 
Just In TIM!e
X/2012

Nowoczesna linia produkcyjna z pewnością pozwoli na szybszy rozwój firmy oraz na zaspokojenie rosnących potrzeb na produkty z tego segmentu rynku. Zapotrzebowanie na aparaturę modułową w firmie ETI Polam od kilku lat stale rośnie, dlatego też Zarząd spółki podjął decyzję zainwestowania
w zautomatyzowaną linię produkcyjną.

 
 
Zapisz Plik
 
 
Just In TIM!e
X/2012
Ograniczniki przepięć dwustopniowe bez elementów sprzęgających zapewniają ochronę urządzeń w niewielkich obiektach, gdzie trudno zapewnić wymaganą odległość między poszczególnymi typami (Tl lub T2) ograniczników.
 
Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

V/2012

 Wyłączniki silnikowe MS18 są trójfazowymi, ręcznie sterowanymi aparatami rozruchowymi do bezpośredniego załączania i wyłączania trójfazowych i jednofazowych silników prądu przemiennego. Wyposażono je w wyzwalacz przeciążeniowy i zwarciowy. Łącznie z elementami wyposażenia dodatkowego urządzenia spełniają wymagania stawiane wyłącznikom głównym.

 
 
Zapisz Plik

 

 

Elektrosystemy

V/2012

 

 Firma ETI jest na kolejnym etapie projektu wdrożenia systemu obudów do rozdzielnic elektrycznych. Projekt zakłada produkcję obudów zarówno w pierwszej, jak i drugiej klasie izolacji, o różnych stopniach ochrony IP. Obudowy będą występowały w różnym wykonaniu: wiszące natynkowe, podtynkowe, stojące monoblokowe, stojące ramowe. Koncepcja przewiduje stworzenie pełnego systemu obudów monoblokowych do 630 A z wyjmowanym wkładem
montażowym oraz ramowych do 4000 A.
 
 
Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

IV/2012

 Ograniczniki przepięć ETI Polam Etitec B 275/12,5 F - dwustopniowe, jednobiegunowe i zespolone Typ1 + Typ2 (B+C) bez cewek indukcyjnych sprzęgających - są przeznaczone do zapewnienia ochrony urządzeń pracujących w niewielkich obiektach, gdzie nie ma możliwości zachowania wymaganych odległości (zwykle 10 m) pomiędzy poszczególnymi typami ograniczników. Posiadają podobne właściwości jak dotychczasowe układy dwustopniowe ograniczników T1 i T2 z indukcyjnościami sprzęgającymi.

Onninen

IV/2012

 Fotowoltaika – pozyskiwanie energii elektrycznej z energii słonecznej – jest jedną z najbardziej rozwijających się obecnie dziedzin techniki. Systemy fotowoltaiczne wymagają precyzyjnego zabezpieczenia od przeciążeń, zwarć oraz od przepięć. Do tego celu służą specjalne bezpieczniki topikowe na prąd stały (DC) oraz ograniczniki przepięć ETITEC B-PV i ETITEC C-PV firmy ETI Polam.
Rys.

ElektroPlus


III/2012

 Przekaźniki nadzorcze to obecnie jedne z najważniejszych modułowych elementów automatyki
stosowanych w instalacjach elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowym. Ze
względu na ilość realizowanych funkcji przekaźniki te dzielą się na: przekaźniki nadzorcze zarówno
parametrów elektrycznych (wartość napięcia i prądu), jak i nieelektrycznych (temperatura i poziom cieczy).

 

Elektrosystemy

III/2012

 Firma ETI jest na kolejnym etapie projektu wdrożenia systemu obudów do rozdzielnic elektrycznych.
Projekt zakłada produkcję obudów zarówno w pierwszej, jak i drugiej klasie izolacji, o różnych stopniach ochrony IP. Obudowy będą występowały w różnym wykonaniu: wiszące natynkowe, podtynkowe, stojące monoblokowe, stojące ramowe. Koncepcja przewiduje stworzenie pełnego systemu obudów monoblokowych do 630 A z wyjmowanym wkładem montażowym oraz ramowych do 4000 A.

 

ElektroTrendy

II/2012

 Szeroka oferta produktowa pozwala zaspokoić wymagania większości współczesnych rozwiązań technicznych stosowanych przy produkcji rozdzielnic elektrycznych. W zakresie tego asortymentu ETI posiada w ofercie obudowy modułowe typu CT, CM, ECT, ECM, ECH z tworzywa w II klasie izolacji do 48 modułów– rzędy: 1x12-mod, 2x12-mod, 3x12-mod, 4x12-mod, 1x18-mod, 2x18-mod. Wykonania natynkowe, podtynkowe, stopnie ochrony IP 40, IP55, IP65, w wykonaniu z drzwiami transparentnymi i białymi.

 

Fachowy Ekektryk

II/2012

 Obecnie coraz bardziej powszechne stają się prace remontowe i konserwacyjne przy urządzeniach elektrycznych bez wyłączania ich spod napięcia. Jednym z najważniejszych zadań osób dozoru jest w tym wypadku bezpieczne przygotowanie stanowisk pracy, co znacznie ułatwi zastosowanie wkładek topikowych ochronnych SWF silnie ograniczających.

 

Aktualności Onninen

I/2012

 Wyłączniki silnikowe MS18 są trójfazowymi, ręcznie sterowanymi aparatami rozruchowymi do bezpośredniego wtaczania i wytaczania trójfazowych i jednofazowych silników prądu przemiennego.
Wyposażone są w wyzwalacz przeciążeniowy i zwarciowy. Łącznie z elementami wyposażenia dodatkowego spełniają wymagania stawiane wyłącznikom głównym. Wyzwalacze przeciążeniowe
wyłączników są wyzwalaczami nastawnymi o różnych prądowych zakresach nastawczych dla poszczególnych typów. Wszystkie te zakresy obejmują znamionowe prądy łączeniowe le od 0,10 do 18 A.

 

ELEKTROSYSTEMY

I/2012

 Prace remontowe i konserwacyjne przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych coraz częściej realizowane są bez wyłączania ich spod napięcia. Jednym z najważniejszych zadań osób
dozoru jest w tym wypadku bezpieczne przygotowanie stanowisk pracy. Znacznym ułatwieniem w takich sytuacjach może być zastosowanie wkładek topikowych ochronnych SWF firmy ETI Polam silnie ograniczających prąd zwarcia.

www.elektro-innowacje.pl

XI/2011

 W ciągu ostatnich kilku lat zwiększyło się zainteresowanie ogranicznikami przepięć; co więcej jest to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin wśród aparatów zabezpieczających instalacje elektroenergetyczne. Nowością wśród produktów firmy ETI Polam jest seria bezpieczników topikowych cylindrycznych SRF (Surge Rated Fuses), przeznaczonych wyłącznie do dobezpieczania warystorowych ograniczników przepięć.

 

ELEKTROSYSTEMY

IX/2011

 Firma ETI Polam posiada w ofercie kompletne portfolio produktów niezbędnych do wykonania rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia, w oparciu o aparaty elektryczne i obudowy ETI. Artykuł prezentuje cechy dostępnych obudów, ze szczególnym uwzględnieniem serii GT, która jest pierwszym elementem wdrażanej przez firmę grupy obudów systemowych.

Elektroinstalator

IIX/2011

 

 Instalacjom elektroenergetycznym stawiane są głównie takie wymagania jak: bezpieczeństwo przeciwporażeniowe, wysoka niezawodność zasilania, bezpieczeństwo pożarowe i wysoka trwałość. Aby spełnić te wymagania, konieczny jest właściwy dobór odpowiednich aparatów i urządzeń zabezpieczających.
 
 
Zapisz Plik 

Aktualności Onninen

VI/2011

 Wyłączniki różnicowoprądowe w instalacjach elektroenergetycznych są obecnie jednym z najważniejszych aparatów ochronnych przed porażeniem prądem elektrycznym. Służą do ochrony bezpośredniej lub ochrony uzupełniającej przed dotykiem pośrednim, jak również do ochrony przed pożarami na skutek prądów upływnościowych.
 
 
Zapisz Plik

Aktualności Onninen

III/2011

 Instalacja elektryczna niejednokrotnie wymaga jednoczesnej ochrony przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz przed porażeniem prądem elektrycznym. Jednym z wygodnych i skutecznych sposobów jest zastosowanie nowych zespolonych, wielofunkcyjnych wytączników ochronnych różnicowoprądowych i instalacyjnych nadprądowych. W ofercie firmy ETI Polam są to wyłączniki przeciwporażeniowe z dodatkowymi funkcjami - LIMAT2-DN i LIMAU-DN.

Elektrosystemy

III/2011

 Wyłączniki silnikowe pełnią bardzo istotną rolę w obwodach elektrycznych napędów. Współpracując ze stycznikami silnikowymi często pełnią funkcję rozrusznika, wyłącznika głównego lub awaryjnego, ale przede wszystkim muszą reagować na prądy przeciążeniowe lub zwarciowe wymuszone przez pracujący w stanie zakłócenia silnik elektryczny. Artykuł prezentuje  nowy typ wyłączników silnikowych MS18 firmy ETI Polam.

Elektroinstalator

II/2011

 Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom zagadnień ochrony przeciwprzepięciowej realizowanej w warunkach napowietrznych sieci nN przez ograniczniki klasy A instalowane począwszy od transformatora SN/nN, poprzez całą sieć rozdzielczą nN, a skończywszy na przyłączach napowietrznych budynków.

Elektroinstalator

I/2011

 Wśród wszystkich urządzeń i aparatów elektrycznych zainstalowanych w rozdzielnicach i szafach sterowniczych przemysłowych i domowych ważne miejsce zajmują opisane w niniejszym artykule automatyczne przełączniki faz EPF, zapewniające ustalone parametry napięcia zasilającego oraz niezbędną ciągłość zasilania. Modułowa budowa tych przełączników umożliwia ich wszechstronne wykorzystanie w zależności od potrzeb.

Elektroinstalator

XII/2010

W ciągu ostatnich kilku lat zwiększyło się zainteresowanie aparatami do ograniczania przepięć. Co więcej, jest to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów wśród aparatów zabezpieczających instalacje elektroenergetyczne. Nowością wśród produktów firmy ETI Polam jest seria bezpieczników topikowych cylindrycznych SRF(Surge Rated Fuses), przeznaczonych wyłącznie do zabezpieczania wstępnego ograniczników przepięć oraz nowe warystorowe ograniczniki przepięć ETISAFE (typ 2), które takiego dobezpieczenia nie wymagają.

Elektroinstalator

VIII/2010

 W wielu instalacjach elektrycznych istnieje konieczność zdalnego sterowania modułowymi aparatami zabezpieczającymi (np. wyłącznikami nadprądowymi ETIMAT II), oraz zdalnej sygnalizacji ich zadziałania. Ma to uzasadnienie w instalacjach, od których szczególnie wymaga się pewności zasilania. Służą do tego wyłączniki nadprądowe ETIMAT 11 RC z napędem zdalnym oraz uniwersalny łącznik pomocniczy - sygnalizacyjny PS/SS z nowej linii wzorniczej EM firmy ETI Polam.
 
 
Zapisz Plik

Elektrosystemy

IV/2010

 Firma ETI Polam oprócz kilku innych nowości wprowadziła do oferty nową serię wzorniczą aparatury modułowej niskiego napięcia - E11. W jej skład wchodzą m.in. wyłączniki nadprądowe Etimat 11 z szerokim wyposażeniem dodatkowym, wyłączniki różnicowoprądowe EFI czy wyłączniki różnicowoprądowe z członem przeciążeniowym KZM. Pierwsza z cyklu publikacji prezentuje wyłączniki nadprądowe Etimat 11.

Elektroinstalator

III/2010

 Firma ETI Polani jest znanym producentem aparatury modułowej oraz rozdzielnic elektrycznych
niskiego napięcia. Wiele z tych rozwiązań przedstawiliśmy już na famach „Elektroinstalatora".
W niniejszym artykule zostały zaprezentowane wysokiej jakości modułowe natynkowe i podtynkowe
rozdzielnice wnętrzowe z tworzywa sztucznego nowej serii ECT, ECM i ECH. Rozdzielnice te charakteryzują się interesującymi rozwiązaniami technicznymi i ciekawym estetycznym wzornictwem.

Elektroinstalator

II/2010

 

 Współczesne instalacje elektryczne wymagają stosowania wysokiej jakości aparatów sterujących
odbiornikami elektrycznymi. W artykule przedstawiona została rodzina nowoczesnych aparatów
elektrycznych - elektromagnetycznych styczników silnikowych - powietrznych CEM wraz z przekaźnikami termicznymi i szerokim dodatkowym wyposażeniem.
 
Zapisz Plik 

Elektroinstalator

I/2020

 Zadaniem systemu elektroenergetycznego jest niezawodne zasilanie odbiorców energią elektryczną
o określonych parametrach. Realizacja założeń dotyczących ciągłości zasilania wymaga
stosowania szybkich, samoczynnych automatów, sterujących zasilaniem rezerwowym. W artykule
przedstawiono techniczne właściwości automatycznego sterownika samoczynnego załączania
rezerwy MPZ-2-SZR firmy ETI Polam.
 
Zapisz Plik

Elektrosystemy

XII/2009

 Współczesne instalacje elektryczne wymagają stosowania aparatów sterujących odbiornikami elektrycznymi o wysokiej jakości. W niniejszym artykule przedstawiona została rodzina nowoczesnych aparatów elektrycznych-elektromagnetycznych styczników silnikowych, powietrznych CEM firmy Eti Polam - wraz z przekaźnikami termicznymi i szerokim dodatkowym wyposażeniem.

Elektroinstalator

XII/2009

 W artykule zaprezentowana została problematyka dotycząca obserwacji stanu pracy aparatów zabezpieczających (wkładek topikowych, rozłączników,
wyłączników). Przedstawiono rozwiązania techniczne oferowane przez firmę ETI Polani pozwalające na szybsze i łatwiejsze identyfikowanie wyłączonego urządzenia zabezpieczającego.

Elektrosystemy

XI/2009

 Podczas tegorocznych targów Energetab 2009 firma ETI Polam z Pułtuska zaprezentowała nowe przekaźniki różnicowoprądowe LRE-Aoraz LRE-B. Wyłączniki, rozłączniki mocy oraz styczniki zajmują w rozdzielnicach wśród innych aparatów łączeniowych ważne miejsce. Ich funkcjonalność można rozszerzyć poprzez zastosowanie do ich sterowania przekaźników różnicowoprądowych LRE, jako dodatkowej ochrony przed dotykiem pośrednim lub bezpośrednim.

Elektroinstalator

XII/2009

 W artykule zaprezentowana została problematyka dotycząca obserwacji stanu pracy aparatów zabezpieczających (wkładek topikowych, rozłączników, wyłączników). Przedstawiono rozwiązania techniczne oferowane przez firmę ETI Polam pozwalające na szybsze i łatwiejsze identyfikowanie wyłączonego urządzenia zabezpieczającego.

Elektroinstalator

X/2009

 Zadaniem systemu elektroenergetycznego jest niezawodne zasilanie odbiorców energii elektrycznej
o określonych parametrach. Realizacja zadania dotyczącego ciągłości zasilania wymaga
stosowania szybkich, samoczynnych automatów sterujących zasilaniem rezerwowym. W artykule
przedstawiono techniczne właściwości automatycznego sterownika samoczynnego załączania
rezerwy MPZ-2-SZR firmy ETI Polam.

Elektrosystemy

IX/2009

 Zadaniem systemu elektroenergetycznego jest niezawodne zasilanie odbiorców energią elektryczną o określonych parametrach. Realizacja wymagania dotyczącego ciągłości zasilania
wymaga stosowania szybkich, samoczynnych automatów sterujących zasilaniem rezerwowym. W artykule przedstawiono techniczne właściwości automatycznego sterownika samoczynnego załączania rezerwy MPZ-2-SZR firmy ETI Polam.

Elektrosystemy

VIII/2009

 W ostatnich latach, wbrew zapowiadanej przez wiele grup specjalistycznych tendencji zanikowej, na rynku pojawiło się wiele nowych i udoskonalonych rozwiązań konstrukcyjnych
i technologicznych bezpieczników topikowych niskiego napięcia. Elementy te nadal należą
do najpewniejszych zabezpieczeń przewodów i aparatów przed prądem zwarciowym i przeciążeniowym. Artykuł prezentuje planowane kierunki rozwoju konstrukcji bezpieczników topikowych wytwarzanych przez firmę ETI oraz już stosowane rozwiązania podnoszące jakość
i skuteczność produktów.

Elektrosystemy VII/2009

 Instalacjom elektroenergetycznym stawiane są głównie takie wymagania jak: bezpieczeństwo
przeciwporażeniowe, wysoka niezawodność zasilania, bezpieczeństwo pożarowe i wysoka
trwałość. Aby je spełnić, konieczny jest właściwy dobór aparatów i urządzeń zabezpieczających. W artykule zaproponowano nowe rozwiązanie zachowania selektywności przy wykorzystaniu wyłącznika nadprądowego (ogranicznika mocy) Etimat T firmy ETI Polam.

Elektrosystemy

VI/2009

 W artykule przedstawione zostały podstawowe zasady doboru bezpieczników topikowych średniego napięcia W Thermo firmy ETI Polam. Bezpieczniki te są wyposażone w wyzwalacze termiczne i przeznaczone do zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed przetężeniem
oraz przed nadmiernym przyrostem temperatury.

Elektroinstalator

V/2009

 Fotowoltaika - pozyskiwanie energii elektrycznej z energii słonecznej - jest jedną z najszybciej obecnie rozwijających się dziedzin. Systemy fotowoltaiczne wymagają precyzyjnego zabezpieczenia przed przeciążeniami, zwarciami oraz przepięciami. Do tego celu służą specjalne bezpieczniki topikowe na prąd stały (DC) oraz ograniczniki przepięć ETITEC B-PV i ETITEC C-PV firmy ETI POLAM.

Elektrosystemy

V/2009

 Ze względu na swoja specyfikę i wrażliwość elektryczną systemy fotowoltaiczne (PV) wyma-
gają precyzyjnego zabezpieczenia przed przeciążeniami, zwarciami oraz przepięciami. Firma
ETI Polam oferuje do tego celu specjalne bezpieczniki topikowe na prąd stary (DC) oraz ogra-
niczniki przepięć Etitec B-PV i Etitec C-PV.

Elektroinstalator

IV/2009

 Bezpieczniki gTr do zabezpieczania strony niskiego napięcia transformatorów są jeszcze nowością
w Polsce. W niniejszym artykule zostały przedstawione podstawowe parametry techniczne i zasady
doboru bezpieczników topikowych niskiego napięcia o charakterystyce gTr oraz ukazano zalety
i korzyści wynikające z ich stosowania w rozdzielnicach transformatorowych.

Elektrosystemy

III/2009

Prawidłowo dobrane bezpieczniki topikowe stanowią jeden z najważniejszych warunków bez-
piecznego użytkowania i nadzoru instalacji elektrycznej. W artykule opisano nowe rozwiąza-
nie firmy ETI Polam dla instalacji przemysłowych - bezpieczniki topikowe niskostratne, o cha-
rakterystyce czasowo-prądowej szybkiej - gF. Innowacją tej konstrukcji wkładek są ich elek-
tryczne parametry użytkowe, szczególnie współczynnik k o niskiej wartości.

Elektrosystemy

I/2009

Prawidłowe zabezpieczenie urządzeń energoelektronicznych oraz zasilających je przewodów
wymaga zarówno dokładnej analizy układu, jak i znajomości danych katalogowych elementów
półprzewodnikowych i bezpieczników (charakterystyk czasowo-prądowych oraz energetycznych, przebiegów, warunków zewnętrznych itp.) Zadanie to ułatwiają wprowadzone na rynek
przez firmę Eti Polam nowoczesne bezpieczniki topikowe o zintegrowanej charakterystyce gS.

Elektrosystemy

XII/2008

Instalacja elektryczna niejednokrotnie wymaga jednoczesnej ochrony przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz przed porażeniem prądem elektrycznym. Jednym ze skutecznych zabezpieczeń w takich sytuacjach może być zastosowanie nowych zespolonych wyłączników ochronnych różnicowoprądowych i instalacyjnych nadprądowych. Dostępne w ofercie firmy ETI Polam aparaty tego typu to wyłączniki przeciwporażeniowe Limat z wbudowanymi dodatkowy-
mi funkcjami.

Elektroinstalator

XII/2008

Firma ETI POLAM oferuje rodzinę roztączników izolacyjnych modułowych LAS, przeznaczonych
do łączenia obwodów elektrycznych niskiego napięcia i prądach załączalnych do I2S A.
Stosowane są jako łączniki główne, silnikowe i bezpieczeństwa.

Elektrosystemy

XI/2008

Rodzina modułowych rozłączników izolacyjnych LAS firmy ETI Polam przeznaczona jest do łączenia obwodów elektrycznych niskiego napięcia i prądach załączalnych do 125 A. Aparaty są stosowane jako: łączniki główne, silnikowe i bezpieczeństwa.

Elektrosystemy

IX/2008

Artykuł prezentuje dostępne w ofercie firmy ETI Polam transformatory jednofazowe Etitrafo
- bezpieczeństwa i separacyjne, o różnych napięciach wtórnych i mocach znamionowych od
30VAdo 10 kVA.

Elektrosystemy

VII/2008

Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień ochrony przeciw/przepięciowej realizowanej w warunkach napowietrznych sieci nn. W dostępnej literaturze fachowej można znaleźć wiele artykułów na temat wielostopniowej ochrony przeciwprzepięciowej w obiektach, natomiast stosunkowo mało jest informacji odnośnie pierwszego stopnia ochrony, jakim jest ogranicznik klasy A- instalowany w miejscach począwszy od transformatora SN/nN, poprzez całą sieć rozdzielczą nN, a skończywszy na przyłączach napowietrznych budynków. Zagadnienie zostało omówione na przykładzie zastosowania ogranicznika Etitec A firmy ETI Polam.

Elektroinstalator

VIII/2008

Przekaźniki nadzorcze 10 obecnie jedne z najważniejszych modułowych elementów automatyki
stosowanych w instalacjach elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowym.
Ze względu na liczbę realizowanych funkcji przekaźniki te dzielą się na: przekaźniki nadzorcze
zarówno parametrów elektrycznych (wartość napięcia i prądu), jak i nieelektrycznych
(temperatura i poziom cieczy).

Elektrosystemy

V/2008

Artykuł przedstawia niektóre aspekty działania bezpieczników topikowych w obwodach prądu stałego. Zaprezentowano także kilka przykładów stosowania bezpieczników firmy ETI w systemach fotonapięciowych hiszpańskiej firmy Telergon, podłączonych do publicznej sieci
energetycznej.

Elektrosystemy

IV/2008

Przekaźniki nadzorcze to obecnie jedne z najważniejszych modułowych elementów automatyki stosowanych w instalacjach elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowym. Ze względu na realizowane funkcje aparaty te dzielą się na przekaźniki nadzorcze zarówno parametrów elektrycznych (wartość napięcia i prądu), jak i nieelektrycznych (temperatura i poziom cieczy). W drugiej części artykułu zaprezentowano aparaty tego typu firmy Eti Polam przeznaczone do kontrolowania wielkości nieelektrycznych - poziomu cieczy i temperatury.

Elektrosystemy

III/2008

Przekaźniki nadzorcze to obecnie jedne z najważniejszych modułowych elementów automatyki stosowanych w instalacjach elektrycznych, w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowym. Ze względu na ilość realizowanych funkcji aparaty te dzielą się na: przekaźniki nadzorcze parametrów elektrycznych (wartość napięcia i prądu), jak i nieelektrycznych (temperatura i poziom cieczy). W pierwszej części artykułu omówione zostały aparaty pierwszego typu, dostępne w ofercie firmy ETI Polam.

Elektrosystemy

II/2008

Wśród produktów, o które rozszerzyła ofertę firma ETI Polam, znalazła się nowa rodzina au-
tomatycznych nadprądowych aparatów zabezpieczających - wyłączników kompaktowych
mocy oraz rozłączników o nazwie handlowej - Etibreak 2. W artykule przedstawione zostały
podstawowe cechy i parametry oraz możliwości zastosowania tych aparatów.

Elektrosystemy

I/2008

Elektryczne mierniki analogowe to elektryczne przyrządy pomiarowe wyskalowane w jednost-
kach wielkości mierzonej. Mimo, że są wypierane przez przyrządy pomiarowe z odczytem cy-
frowym, nadal często stanowią bardzo ważny element instalacji elektrycznej kontrolno-pomia-
rowej. Umożliwiają pomiar podstawowych parametrów sieci elektrycznej takich jak: prąd, na-
pięcie, częstotliwość, moc czynna i bierna, energia, współczynnik mocy itp. Artykuł prezen-
tuje produkty znajdujące się w ofercie firmy Eti Polam.

Elektroinstalator

I/2008

Rozłączniki STVD02 orazVLD01 są aparatami zabudowy modułowej, które w potączeniu szeregowym z wyłącznikami nadprądowym (np. ETIMAT) nadają się do zapewnienia selektywności zabezpieczeń
w instalacjach elektrycznych. Temat selektywności zabezpieczeń z racji ważności dla praktyki jest bardzo często poruszany w „Elektroinstalatorze". Należy jednak pamiętać, że zachowanie pełnej
selektywności przeciążeniowej i zwarciowej zabezpieczeń nie jest możliwe w każdych występujących w praktyce rozwiązaniach instalacji elektrycznych. W końcowej części artykułu podane zostały odpowiednie tabele ułatwiające dobór aparatów zabezpieczających w celu ich selektywnej współpracy.

Elektrosystemy

XII/2007

Rozłączniki izolacyjne STVD02z bezpiecznikami oraz rozłączniki bezpiecznikowe VLD01 są
aparatami zabudowy modułowej, które w połączeniu szeregowym z wyłącznikami nadprądo-
wym (np. Etimat) nadają się do zapewnienia selektywności zabezpieczeń w instalacjach elek-
trycznych. Należy jednak pamiętać, że zachowanie pełnej selektywności przeciążeniowej
i zwarciowej zabezpieczeń nie jest możliwe w każdej sytuacji. W końcowej części artykułu
podane zostały odpowiednie tabele ułatwiające dobór aparatów zabezpieczających w celu
ich selektywnej współpracy.

Gazeta Informacyjna EL-Plus

Nowoczesne systemy sterowania oświetleniem powinny zapewnić użytkownikowi bezobsługowe
oraz niezawodne załączanie i wyłączanie grup opraw, pozbawione przypadkowości co nie zawsze
jest możliwe przy zastosowaniu wyłączników zmierzchowych.

Energia Gigawat

IX/2007

Bezpieczniki gTr do zabezpieczania strony niskiego napięcia transformatorów są jeszcze nowością w Polsce. W niniejszym artykule przedstawione zostaty podstawowe parametry techniczne i zasady doboru bezpieczników topikowych niskiego napięcia o charakterystyce gTr, oraz ukazano zalety i korzyści wynikające z ich stosowania w rozdzielnicach transformatorowych.

Elektrosystemy

XI/2007

Bezpieczniki gTr do zabezpieczania strony niskiego napięcia transformatorów są w Polsce wy-
korzystywane od niedawna. W artykule przedstawione zostały podstawowe parametry tech-
niczne i zasady doboru bezpieczników topikowych niskiego napięcia o charakterystyce gTr,
oraz efekty ich zastosowania w rozdzielnicach transformatorowych.

Elektrosystemy

IX/2007

Prawidłowy dobór bezpieczników topikowych w celu zabezpieczenia elementów półprzewod-
nikowych urządzenia energoelektronicznego wymaga zarówno dokładnej analizy układu, jak
i znajomości danych katalogowych elementów półprzewodnikowych i bezpieczników (charak-
terystyk czasowo-prądowych i energetycznych, przebiegów, warunków zewnętrznych itp.)
oraz wymaganych ich wzajemnych relacji. Firma ETI Polam przygotowała do tego celu spe-
cjalny program opracowany na bazie arkusza kalkulacyjnego Excel, o nazwie Ultra Ouick
- Select. W artykule omówiono sposób korzystania z tej aplikacji.

Elektrosystemy

IX/2007

W ciągu ostatnich kilku lat zwiększyło się zainteresowanie aparatami do ograniczania prze-
pięć, co więcej jest to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów wśród aparatów za-
bezpieczających instalacje elektroenergetyczne. Nowością wśród produktów firmy ETI Po-
łam jest seria bezpieczników topikowych cylindrycznych SRF (Surge Rated Fuses), przezna-
czonych wyłącznie do zabezpieczania wstępnego ograniczników przepięć.

Elektrosystemy

VIII/2007

W artykule zaprezentowano rodzinę złączek gwintowych - rzędowych o symbolu SM, przeznaczonych do łączenia przewodów o przekroju od 0,3 mm2 do 240 mm2. Są to elementy niezbędne do wyposażenia zarówno rozdzielnic przemysłowych, jak i mieszkaniowych.

Gazeta Informacyjna EL-Plus

Współczesne, rozbudowane instalacje elektryczne powinny dostarczać odbiorcom energię
elektryczną o ustalonych parametrach w sposób niezawodny i całkowicie bezpieczny. Rozwój
cywilizacyjny społeczeństwa powoduje, że ludzie są coraz bardziej uzależnieni od urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, których odporność na przypadkowy wzrost napięcia
(przepięcie) - jest niewielka.

Energia Gigawat

VII/2007

Bezpieczniki topikowc do zabezpieczeń obwodów prądu stałego - DC w ostatnim
czasie szybko zyskują na znaczeniu. W niniejszym artykule opisano w skrócie
„stan techniki" w dziedzinie zabezpieczeń zwarciowych w obwodach prądu stałego.W dalszej części opisano kilka najczęstszych dziedzin zastosowań, gdzie konwencjonalne zabezpieczenie zwarciowe
nie jest już wystarczające i pojawiają się szczególne wymagania ze strony projektantów lub użytkowników.

Elektrosystemy

VII/2007

Bezpieczniki topikowe do zabezpieczeń obwodów prądu stałego (DC) w ostatnim czasie szybko zyskują na znaczeniu - również w normalizacji europejskiej IEC. W pierwszej części artykułu opisano stan techniki w dziedzinie zabezpieczeń zwarciowych w obwodach prądu stałego. W niniejszej publikacji przedstawiono także kilka nowych produktów firmy ETI Polam, które zostały zaprojektowane na potrzeby obwodów prądu stałego DC, oraz krótki opis trendów światowych w tej dziedzinie.

Elektrosystemy

IV/2007

Wyłączniki silnikowe pełnią bardzo istotną rolę w obwodach napędów elektrycznych - silnikowych. Muszą reagować na prądy przeciążeniowe lub zwarciowe wymuszone przez pracujący w stanie zakłócenia silnik elektryczny. Niniejszy artykuł przedstawia nowy typ uruchamianych pokrętłem wyłączników silnikowych MPE25 firmy ETI Polam.

Elektrosystemy

III/2007

W artykule zostały opisane parametry techniczne i właściwości użytkowe analogowych programatorów czasowych APC, cyfrowych programatorów czasowych EtiClock oraz astronomicznego zegara sterującego AstroClock. Ich producentem jest firma ETI Polam.

Elektroinstalator

III/2007

Wśród urządzeń i aparatów elektrycznych zainstalowanych w rozdzielnicach i szafach sterowniczych, przemysłowych i domowych, ważne miejsce zajmują opisane w niniejszym artykule przekaźniki:
czasowe, bistabilne, nadzorcze i wykonawcze. Modułowa budowa tych przekaźników umożliwia ich wszechstronne wykorzystanie w zależności od potrzeb jako: zabezpieczenie silnika trójfazowego, wyłącznika zmierzchowego lub automatu schodowego. Charakteryzują się wieloma funkcjami wykonawczymi i cechują się wysoką niezawodnością. Ważną funkcję pełnią również modułowe wskaźniki obecności napięcia - informując wizualnie o aktualnym stanie sieci trójfazowej.

Elektrosystemy

II/2007

Wśród aparatów elektrycznych zainstalowanych w rozdzielnicach i szafach sterowniczych przemysłowych i domowych ważne miejsce zajmują przekaźniki czasowe, bistabilne, nadzorcze i wykonawcze. Budowa modułowa umożliwia ich wszechstronne wykorzystanie w zależności od potrzeb jako zabezpieczenie silnika trójfazowego, wyłącznika zmierzchowego lub automatu schodowego. Posiadają wiele funkcji wykonawczych i cechują się wysoką niezawodnością. Niezwykle ważną funkcję pełnią również modułowe wskaźniki obecności napięcia informując wizualnie o aktualnym stanie sieci trójfazowej. W artykule opisane zostały urządzenia tego typu firmy Eti Polam.

Elektrosystemy

I/2007

Firma ETI Polam jest producentem aparatury modułowej oraz rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia. W niniejszym artykule zostały zaprezentowane modułowe rozdzielnice wnętrzowe z tworzywa sztucznego natynkowe i podtynkowe serii CT i CN. Rozdzielnice te charakteryzują się interesującymi rozwiązaniami technicznymi i ciekawym wzornictwem.

 

 
 

 

 

 

Twój koszyk jest pusty.