Wsparcie techniczne
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Artykuły Prasowe

W tym miejscu możecie Państwo znaleźć wszelkie informacje prasowe jakie umieściliśmy na łamach takich czasopism jak: ELEKTROINSTALATOR, ELEKTROSYSTEMY, ELEKTRO INFO,  ENERGIA GIGAWAT, APA, ELEKTRONIK, FACHOWY ELEKTRYK, RYNEK ELEKTRYCZNY, ELEKTRO TRENDY, AKTUALNOŚCI ONNINEN, BIULETYN ASAJ, GAZETA INFORMACYJNA UNII HURTOWNII ELEKTRYCZNYCH ELEKTRO-PLUS.

UWAGA:

 

Na większości stron publikacje przygotowane są w formie dokumentów PDF. Dlatego zaleca się ściągnięcie programu ADOBE Reader. Aplikacja ta jest darmowym programem do odczytu dokumentów PDF.

Adobe Reader

 

 

Czasopismo

Okładka

Opis artykułu

Pobieranie  Elektroinstalator

 


 

IV/2013
 
   
ETI-CAD to nowoczesna i profesjonalna aplikacja CAD, wspomagająca
projektowanie instalacji elektrycznych wraz z rozdzielnicami. Jest przeznaczona
specjalnie dla projektantów instalacji elektrycznych. ETI-CAD jest bezpłatny
i działa jako nakładka na programy: AutoCAD, AutoCAD LT, Bricscad, ZWCAD,
IntelliCAD, Arcadia, ProgeCAD, CADopia, GtarCAD, 4M CAD i inne.


 

 

 
Just In TIM!e
 


 

X/2012
   
Nowoczesna linia produkcyjna z pewnością pozwoli na szybszy rozwój firmy oraz na zaspokojenie
rosnących potrzeb na produkty z tego segmentu rynku. Zapotrzebowanie
na aparaturę modułową w firmie ETI Polam od kilku lat stale rośnie, dlatego też Zarząd spółki podjął
decyzję zainwestowania
w zautomatyzowaną linię  produkcyjną.
 


 
 


 

 

 
Just In TIM!e
 


 

X/2012
 


 

Ograniczniki przepięć dwustopniowe bez elementów sprzęgających zapewniają
ochronę urządzeń w niewielkich obiektach, gdzie trudno zapewnić wymaganą
odległość między poszczególnymi typami (Tl lub T2) ograniczników.
 


 
 


 

 

 
Elektroinstalator
  

VIII/2012
 
 
 
 
 
Prawidłowo dobrane bezpieczniki topikowe stanowią jeden z najważniejszych
warunków  bezpiecznego użytkowania i nadzoru instalacji elektrycznej. W niniejszym
artykule opisano bezpieczniki topikowe przemysłowe, niskostratne o charakterystyce
czasowo-prądowej szybkiej – gF. Innowacją tej konstrukcji wkładek są ich elektryczne parametry użytkowe, szczególnie niskiej wartości współczynnik k.
 

 

  

 

Elektrosystemy


V/2012

 
 

Wyłączniki silnikowe MS18 są trójfazowymi, ręcznie sterowanymi aparatami rozruchowymi do bezpośredniego załączania i wyłączania trójfazowych i jednofazowych silników prądu przemiennego. Wyposażono je w wyzwalacz przeciążeniowy i zwarciowy. Łącznie z elementami wyposażenia dodatkowego urządzenia spełniają wymagania stawiane wyłącznikom głównym.

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

V/2012

 

Firma ETI jest na kolejnym etapie projektu wdrożenia systemu obudów do rozdzielnic elektrycznych. Projekt zakłada produkcję obudów zarówno w pierwszej, jak i drugiej klasie izolacji, o różnych stopniach ochrony IP. Obudowy będą występowały w różnym wykonaniu: wiszące natynkowe, podtynkowe, stojące monoblokowe, stojące ramowe. Koncepcja przewiduje stworzenie pełnego systemu obudów monoblokowych do 630 A z wyjmowanym wkładem
montażowym oraz ramowych do 4000 A.

 

 

 

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

IV/2012

 

Ograniczniki przepięć ETI Polam Etitec B 275/12,5 F - dwustopniowe, jednobiegunowe i zespolone Typ1 + Typ2 (B+C) bez cewek indukcyjnych sprzęgających - są przeznaczone do zapewnienia ochrony urządzeń pracujących w niewielkich obiektach, gdzie nie ma możliwości
zachowania wymaganych odległości (zwykle 10 m) pomiędzy poszczególnymi typami ograniczników. Posiadają podobne właściwości jak dotychczasowe układy dwustopniowe ogra-
niczników T1 i T2 z indukcyjnościami sprzęgającymi.

 

Zapisz Plik

 
 
Onninen

IV/2012
 
 

 
 
 
Fotowoltaika – pozyskiwanie energii
elektrycznej z energii słonecznej
– jest jedną z najbardziej rozwijających
się obecnie dziedzin techniki.
Systemy fotowoltaiczne wymagają
precyzyjnego zabezpieczenia od
przeciążeń, zwarć oraz od przepięć.
Do tego celu służą specjalne bezpieczniki
topikowe na prąd stały (DC) oraz
ograniczniki przepięć ETITEC B-PV
i ETITEC C-PV firmy ETI Polam.
Rys.
 
 
 

 


 

 

 
ElektroPlus

III/2012
 
   
Przekaźniki nadzorcze to obecnie jedne z najważniejszych modułowych elementów automatyki
stosowanych w instalacjach elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowym. Ze
względu na ilość realizowanych funkcji przekaźniki te dzielą się na: przekaźniki nadzorcze zarówno
parametrów elektrycznych (wartość napięcia i prądu), jak i nieelektrycznych (temperatura i poziom cieczy).
 

 

 


 

 

 
Elektrosystemy III/2012
 
   
Firma ETI jest na kolejnym etapie projektu wdrożenia systemu obudów do rozdzielnic elektrycznych. 
Projekt zakłada produkcję obudów zarówno w pierwszej, jak i drugiej klasie izolacji, o różnych stopniach ochrony IP. Obudowy będą występowały w różnym wykonaniu: wiszące natynkowe, podtynkowe, stojące monoblokowe, stojące ramowe. Koncepcja przewiduje stworzenie pełnego systemu obudów monoblokowych do 630 A z wyjmowanym wkładem
montażowym oraz ramowych do 4000 A.
 
 

 


 

 

ElektroTrendy

II/2012

Szeroka oferta produktowa
pozwala zaspokoić wymagania
większości współczesnych
rozwiązań technicznych stosowanych
przy produkcji rozdzielnic
elektrycznych.
W zakresie tego asortymentu
ETI posiada w ofercie obudowy modułowe typu CT,
CM, ECT, ECM, ECH z tworzywa w II klasie izolacji do 48 modułów– rzędy: 1x12-mod, 2x12-mod, 3x12-mod, 4x12-mod, 1x18-mod, 2x18-mod. Wykonania natynkowe, podtynkowe,
stopnie ochrony IP 40, IP55, IP65, w wykonaniu z drzwiami
transparentnymi i białymi.

 

Zapisz Plik

 

Fachowy Ekektryk

II/2012

Obecnie coraz bardziej powszechne stają się prace remontowe i konserwacyjne przy
urządzeniach elektrycznych bez wyłączania ich spod napięcia. Jednym z najważniejszych
zadań osób dozoru jest w tym wypadku bezpieczne przygotowanie stanowisk pracy, co
znacznie utatwi zastosowanie wkładek topikowych ochronnych SWF silnie ograniczających.

 

 

 

Zapisz Plik

 

Aktualności Onninen

I/2012

Wyłączniki silnikowe MS18 są trójfazowymi, ręcznie sterowanymi
aparatami rozruchowymi do bezpośredniego wtaczania i wytaczania
trójfazowych i jednofazowych silników prądu przemiennego.
Wyposażone są w wyzwalacz przeciążeniowy i zwarciowy.
Łącznie z elementami wyposażenia dodatkowego spetniają wymagania
stawiane wytącznikom głównym. Wyzwalacze przeciążeniowe
wyłączników są wyzwalaczami nastawnymi o różnych prądowych
zakresach nastawczych dla poszczególnych typów. Wszystkie te
zakresy obejmują znamionowe prądy łączeniowe le od 0,10 do 18 A.

 

Zapisz Plik

 

ELEKTROSYSTEMY

I/2012

Prace remontowe i konserwacyjne przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych coraz czę-
ściej realizowane są bez wyłączania ich spod napięcia. Jednym z najważniejszych zadań osób
dozoru jest w tym wypadku bezpieczne przygotowanie stanowisk pracy. Znacznym ułatwie-
niem w takich sytuacjach może być zastosowanie wkładek topikowych ochronnych SWF fir-
my ETI Polam silnie ograniczających prąd zwarcia.

 

Zapisz Plik 
www.elektro-innowacje.pl 
 


 

XI/2011
   
W ciągu ostatnich kilku lat zwiększyło się zainteresowanie ogranicznikami przepięć; co więcej jest to jedna
z najszybciej rozwijających się dziedzin wśród aparatów zabezpieczających instalacje elektroenergetyczne. Nowością wśród
produktów firmy ETI Polam jest seria bezpieczników topikowych cylindrycznych SRF (Surge Rated Fuses), przeznaczonych wyłącznie
do dobezpieczania warystorowych ograniczników przepięć.
 
 

 


 

 

ELEKTROSYSTEMY

IX/2011

Firma ETI Polam posiada w ofercie kompletne portfolio produktów niezbędnych do wykona-
nia rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia, w oparciu o aparaty elektryczne i obudowy
ETI. Artykuł prezentuje cechy dostępnych obudów, ze szczególnym uwzględnieniem serii GT,
która jest pierwszym elementem wdrażanej przez firmę grupy obudów systemowych.

 

 

 

 

Zapisz Plik

 

Elektroinstalator

IIX/2011

Instalacjom elektroenergetycznym stawiane są głównie takie wymagania
jak: bezpieczeństwo przeciwporażeniowe, wysoka niezawodność zasilania,
bezpieczeństwo pożarowe i wysoka trwałość. Aby spełnić te wymagania, konieczny
jest właściwy dobór odpowiednich aparatów i urządzeń zabezpieczających.

 

 

 

 

 

Zapisz Plik

 

Aktualności Onninen

VI/2011

Wyłączniki różnicowoprądowe w instalacjach
elektroenergetycznych są obecnie jednym
z najważniejszych aparatów ochronnych
przed porażeniem prądem elektrycznym.
Służą do ochrony bezpośredniej lub ochrony
uzupełniającej przed dotykiem pośrednim,
jak również do ochrony przed pożarami
na skutek prądów upływnościowych.

 

 

Zapisz Plik

 

Aktualności Onninen

III/2011

Instalacja elektryczna niejednokrotnie wymaga
jednoczesnej ochrony przed skutkami zwarć i przeciążeń
oraz przed porażeniem prądem elektrycznym.
Jednym z wygodnych i skutecznych sposobów jest zastosowanie nowych zespolonych, wielofunkcyjnych
wytączników ochronnych różnicowoprądowych
i instalacyjnych nadprądowych. W ofercie firmy ETI Polam
są to wyłączniki przeciwporażeniowe z dodatkowymi
funkcjami - LIMAT2-DN i LIMAU-DN.

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

III/2011

Wyłączniki silnikowe pełnią bardzo istotną rolę w obwodach elektrycznych napędów. Współ-
pracując ze stycznikami silnikowymi często pełnią funkcję rozrusznika, wyłącznika główne-
go lub awaryjnego, ale przede wszystkim muszą reagować na prądy przeciążeniowe lub zwar-
ciowe wymuszone przez pracujący w stanie zakłócenia silnik elektryczny. Artykuł prezentuje
nowy typ wyłączników silnikowych MS18 firmy ETI Polam.

 

Zapisz Plik

 

Elektroinstalator

II/2011

Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom zagadnień ochrony
przeciwprzepięciowej realizowanej w warunkach napowietrznych sieci nn przez
ograniczniki klasy A instalowane począwszy od transformatora SN/nn, poprzez całą
sieć rozdzielczą nn, a skończywszy na przyłączach napowietrznych budynków.

 

Zapisz PlikElektroinstalator 
 


 

I/2011
   Wśród wszystkich urządzeń i aparatów elektrycznych zainstalowanych
w rozdzielnicach i szafach sterowniczych przemysłowych i domowych ważne
miejsce zajmują opisane w niniejszym artykule automatyczne przełączniki faz EPF,
zapewniające ustalone parametry napięcia zasilającego oraz niezbędną ciągłość
zasilania. Modułowa budowa tych przełączników umożliwia ich wszechstronne
wykorzystanie w zależności od potrzeb.


 
 


 

 

Elektroinstalator

XII/2010

 

W ciągu ostatnich kilku lat zwiększyło się zainteresowanie aparatami do ograniczania
przepięć. Co więcej, jest to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów wśród
aparatów zabezpieczających instalacje elektroenergetyczne. Nowością wśród
produktów firmy ETI Polam jest seria bezpieczników topikowych cylindrycznych SRF
(Surge Rated Fuses), przeznaczonych wyłącznie do zabezpieczania wstępnego
ograniczników przepięć oraz nowe warystorowe ograniczniki przepięć ETISAFE (typ 2),
które takiego dobezpieczenia nie wymagają.

 

Zapisz Plik

 

Elektroinstalator IIX/2010

W wielu instalacjach elektrycznych istnieje konieczność zdalnego sterowania modułowymi
aparatami zabezpieczającymi (np. wyłącznikami nadprądowymi ETIMAT II), oraz zdalnej
sygnalizacji ich zadziałania. Ma to uzasadnienie w instalacjach, od których szczególnie
wymaga się pewności zasilania. Służą do tego wyłączniki nadprądowe ETIMAT 11 RC
z napędem zdalnym oraz uniwersalny łącznik pomocniczy - sygnalizacyjny PS/SS z nowej
linii wzorniczej EM firmy ETI Polam.

 

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy IV/2010

Firma ETI Polam oprócz kilku innych nowości wprowadziła do oferty nową serię wzorniczą
aparatury modułowej niskiego napięcia - E11. W jej skład wchodzą m.in. wyłączniki nadprą-
dowe Etimat 11 z szerokim wyposażeniem dodatkowym, wyłączniki różnicowoprądowe EFI
czy wyłączniki różnicowoprądowe z członem przeciążeniowym KZM. Pierwsza z cyklu publi-
kacji prezentuje wyłączniki nadprądowe Etimat 11.

 

Zapisz Plik

 

Elektroinstalator III/2010

Firma ETI Polani jest znanym producentem aparatury modułowej oraz rozdzielnic elektrycznych
niskiego napięcia. Wiele z tych rozwiązań przedstawiliśmy już na famach „Elektroinstalatora".
W niniejszym artykule zostaty zaprezentowane wysokiej jakości modułowe natynkowe i podtynkowe
rozdzielnice wnętrzowe z tworzywa sztucznego nowej serii ECT, ECM i ECH. Rozdzielnice te
charakteryzują się interesującymi rozwiązaniami technicznymi i ciekawym estetycznym wzornictwem.

 

 

Zapisz Plik

 

Elektroinstalator

II/2010

Współczesne instalacje elektryczne wymagają stosowania wysokiej jakości aparatów sterujących
odbiornikami elektrycznymi. W artykule przedstawiona została rodzina nowoczesnych aparatów
elektrycznych - elektromagnetycznych styczników silnikowych - powietrznych CEM wraz z przekaźnikami termicznymi i szerokim dodatkowym wyposażeniem.

 

Zapisz Plik

 

Elektroinstalator

I/2010

Zadaniem systemu elektroenergetycznego jest niezawodne zasilanie odbiorców energią elektryczną
o określonych parametrach. Realizacja założeń dotyczących ciągłości zasilania wymaga
stosowania szybkich, samoczynnych automatów, sterujących zasilaniem rezerwowym. W artykule
przedstawiono techniczne właściwości automatycznego sterownika samoczynnego załączania
rezerwy MPZ-2-SZR firmy ETI Polam.

 

 

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

XII/2009

Współczesne instalacje elektryczne wymagają stosowania aparatów sterujących odbiornika-
mi elektrycznymi o wysokiej jakości. W niniejszym artykule przedstawiona została rodzina
nowoczesnych aparatów elektrycznych-elektromagnetycznych styczników silnikowych, powietrznych CEM firmy Eti Polam - wraz z przekaźnikami termicznymi i szerokim dodatkowym
wyposażeniem.

 

Zapisz Plik

 

Elektroinstalator

XII/2009

W artykule zaprezentowana została problematyka dotycząca obserwacji stanu pracy aparatów zabezpieczających (wkładek topikowych, roztączników,
wyłączników). Przedstawiono rozwiązania techniczne oferowane przez firmę ETI Polani pozwalające na szybsze i łatwiejsze identyfikowanie
wyłączonego urządzenia zabezpieczającego.

 

 

Zapisz plik

 

Elektrosystemy XI/2009

Podczas tegorocznych targów Energetab 2009 firma ETI Polam z Pułtuska zaprezentowała no-
we przekaźniki różnicowoprądowe LRE-Aoraz LRE-B. Wyłączniki, rozłączniki mocy oraz stycz-
niki zajmują w rozdzielnicach wśród innych aparatów łączeniowych ważne miejsce. Ich funk-
cjonalność można rozszerzyć poprzez zastosowanie do ich sterowania przekaźników różnico-
woprądowych LRE, jako dodatkowej ochrony przed dotykiem pośrednim lub bezpośrednim.

 

Zapisz Plik

 

Elektroinstalator XII/2009

W artykule zaprezentowana zostata problematyka dotycząca obserwacji stanu pracy aparatów zabezpieczających (wkładek topikowych, roztączników,
wyłączników). Przedstawiono rozwiązania techniczne oferowane przez firmę ETI Polam pozwalające na szybsze i łatwiejsze identyfikowanie
wyłączonego urządzenia zabezpieczającego.

 

 

Zapisz Plik

 

Elektroinstalator

X/2009

Zadaniem systemu elektroenergetycznego jest niezawodne zasilanie odbiorców energii elektrycznej
o określonych parametrach. Realizacja zadania dotyczącego ciągłości zasilania wymaga
stosowania szybkich, samoczynnych automatów sterujących zasilaniem rezerwowym. W artykule
przedstawiono techniczne właściwości automatycznego sterownika samoczynnego załączania
rezerwy MPZ-2-SZR firmy ETI Polam.

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

IX/2009

Zadaniem systemu elektroenergetycznego jest niezawodne zasilanie odbiorców energią elek-
tryczną o określonych parametrach. Realizacja wymagania dotyczącego ciągłości zasilania
wymaga stosowania szybkich, samoczynnych automatów sterujących zasilaniem rezerwo-
wym. W artykule przedstawiono techniczne właściwości automatycznego sterownika samo-
czynnego załączania rezerwy MPZ-2-SZR firmy ETI Polam.

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

VIII/2009

W ostatnich latach, wbrew zapowiadanej przez wiele grup specjalistycznych tendencji zani-
kowej, na rynku pojawiło się wiele nowych i udoskonalonych rozwiązań konstrukcyjnych
i technologicznych bezpieczników topikowych niskiego napięcia. Elementy te nadal należą
do najpewniejszych zabezpieczeń przewodów i aparatów przed prądem zwarciowym i prze-
ciążeniowym. Artykuł prezentuje planowane kierunki rozwoju konstrukcji bezpieczników to-
pikowych wytwarzanych przez firmę ETI oraz już stosowane rozwiązania podnoszące jakość
i skuteczność produktów.

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy VII/2009

Instalacjom elektroenergetycznym stawiane są głównie takie wymagania jak: bezpieczeństwo
przeciwporażeniowe, wysoka niezawodność zasilania, bezpieczeństwo pożarowe i wysoka
trwałość. Aby je spełnić, konieczny jest właściwy dobór aparatów i urządzeń zabezpieczają-
cych. W artykule zaproponowano nowe rozwiązanie zachowania selektywności przy wykorzy-
staniu wyłącznika nadprądowego (ogranicznika mocy) Etimat T firmy ETI Polam.

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

VI/2009

 

W artykule przedstawione zostały podstawowe zasady doboru bezpieczników topikowych
średniego napięcia W Thermo firmy ETI Polam. Bezpieczniki te są wyposażone w wyzwala-
cze termiczne i przeznaczone do zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed przetężeniem
oraz przed nadmiernym przyrostem temperatury.

 

 

Zapisz Plik

 

Elektroinstalator

V/2009

 

Fotowoltaica - pozyskiwanie energii elektrycznej z energii słonecznej
- jest jedną z najszybciej obecnie rozwijających się dziedzin. Systemy
fotowoltaiczne wymagają precyzyjnego zabezpieczenia przed
przeciążeniami, zwarciami oraz przepięciami. Do tego celu służą specjalne
bezpieczniki topikowe na prąd stały (DC) oraz ograniczniki przepięć ETITEC
B-PV i ETITEC C-PV firmy ETI POLAM.

 

Zapisz plik

 

Elektrosystemy

 V/2009

Ze względu na swoja specyfikę i wrażliwość elektryczną systemy fotowoltaiczne (PV) wyma-
gają precyzyjnego zabezpieczenia przed przeciążeniami, zwarciami oraz przepięciami. Firma
ETI Polam oferuje do tego celu specjalne bezpieczniki topikowe na prąd stary (DC) oraz ogra-
niczniki przepięć Etitec B-PV i Etitec C-PV.

 

Zapisz Plik

 

Elektroinstalator

IV/2009

Bezpieczniki gTr do zabezpieczania strony niskiego napięcia transformatorów są jeszcze nowością
w Polsce. W niniejszym artykule zostały przedstawione podstawowe parametry techniczne i zasady
doboru bezpieczników topikowych niskiego napięcia o charakterystyce gTr oraz ukazano zalety
i korzyści wynikające z ich stosowania w rozdzielnicach transformatorowych.

 

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

III/2009

Prawidłowo dobrane bezpieczniki topikowe stanowią jeden z najważniejszych warunków bez-
piecznego użytkowania i nadzoru instalacji elektrycznej. W artykule opisano nowe rozwiąza-
nie firmy ETI Polam dla instalacji przemysłowych - bezpieczniki topikowe niskostratne, o cha-
rakterystyce czasowo-prądowej szybkiej - gF. Innowacją tej konstrukcji wkładek są ich elek-
tryczne parametry użytkowe, szczególnie współczynnik k o niskiej wartości.

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

I/2009

 

Prawidłowe zabezpieczenie urządzeń energoelektronicznych oraz zasilających je przewodów
wymaga zarówno dokładnej analizy układu, jak i znajomości danych katalogowych elementów
półprzewodnikowych i bezpieczników (charakterystyk czasowo-prądowych oraz energetycz-
nych, przebiegów, warunków zewnętrznych itp.) Zadanie to ułatwiają wprowadzone na rynek
przez firmę Eti Polam nowoczesne bezpieczniki topikowe o zintegrowanej charakterystyce gS.

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

XII/2008

Instalacja elektryczna niejednokrotnie wymaga jednoczesnej ochrony przed skutkami zwarć
i przeciążeń oraz przed porażeniem prądem elektrycznym. Jednym ze skutecznych zabezpie-
czeń w takich sytuacjach może być zastosowanie nowych zespolonych wyłączników ochron-
nych różnicowoprądowych i instalacyjnych nadprądowych. Dostępne w ofercie firmy ETI Po-
łam aparaty tego typu to wyłączniki przeciwporażeniowe Limat z wbudowanymi dodatkowy-
mi funkcjami.

 

Zapisz Plik

 

Elektroinstalator

XII/2008

Firma ETI POLAM oferuje rodzinę roztączników
izolacyjnych modułowych LAS, przeznaczonych
do łączenia obwodów elektrycznych niskiego
napięcia i prądach załączalnych do I2S A.
Stosowane są jako łączniki główne,
silnikowe i bezpieczeństwa.

 

 

 

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy XI/2008

Rodzina modułowych rozłączników izolacyjnych LAS firmy ETI Polam przeznaczona jest do
łączenia obwodów elektrycznych niskiego napięcia i prądach załączalnych do 125 A. Apara-
ty są stosowane jako: łączniki główne, silnikowe i bezpieczeństwa.

 

 

 

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

IX/2008

Artykuł prezentuje dostępne w ofercie firmy ETI Polam transformatory jednofazowe Etitrafo
- bezpieczeństwa i separacyjne, o różnych napięciach wtórnych i mocach znamionowych od
30VAdo 10 kVA.

 

 

 

 

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

VII/2008

 

Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień ochrony przeciw/przepięciowej realizowanej w wa-
runkach napowietrznych sieci nn. W dostępnej literaturze fachowej można znaleźć wiele ar-
tykułów na temat wielostopniowej ochrony przeciwprzepięciowej w obiektach, natomiast sto-
sunkowo mało jest informacji odnośnie pierwszego stopnia ochrony, jakim jest ogranicznik
klasy A- instalowany w miejscach począwszy od transformatora SN/nn, poprzez całą sieć roz-
dzielczą nn, a skończywszy na przyłączach napowietrznych budynków. Zagadnienie zostało
omówione na przykładzie zastosowania ogranicznika Etitec A firmy ETI Polam.

 

Zapisz Plik

 

Elektroinstalator

VIII/2008

Przekaźniki nadzorcze 10 obecnie jedne z najważniejszych modułowych elementów automatyki
stosowanych w instalacjach elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowym.
Ze względu na liczbę realizowanych funkcji przekaźniki te dzielą się na: przekaźniki nadzorcze
zarówno parametrów elektrycznych (wartość napięcia i prądu), jak i nieelektrycznych
(temperatura i poziom cieczy).

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

V/2008 

Artykuł przedstawia niektóre aspekty działania bezpieczników topikowych w obwodach prą-
du stałego. Zaprezentowano także kilka przykładów stosowania bezpieczników firmy ETI
w systemach fotonapięciowych hiszpańskiej firmy Telergon, podłączonych do publicznej sieci
energetycznej.

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

IV/2008

Przekaźniki nadzorcze to obecnie jedne z najważniejszych modułowych elementów automaty-
ki stosowanych w instalacjach elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysło-
wym. Ze względu na realizowane funkcje aparaty te dzielą się na przekaźniki nadzorcze zarów-
no parametrów elektrycznych (wartość napięcia i prądu), jak i nieelektrycznych (temperatura
i poziom cieczy). W drugiej części artykułu zaprezentowano aparaty tego typu firmy Eti Polam
przeznaczone do kontrolowania wielkości nieelektrycznych - poziomu cieczy i temperatury.

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

III/2008

Przekaźniki nadzorcze to obecnie jedne z najważniejszych modułowych elementów automa-
tyki stosowanych w instalacjach elektrycznych, w budownictwie mieszkaniowym oraz prze-
mysłowym. Ze względu na ilość realizowanych funkcji aparaty te dzielą się na: przekaźniki
nadzorcze parametrów elektrycznych (wartość napięcia i prądu), jak i nieelektrycznych (temperatura i poziom cieczy). W pierwszej części artykułu omówione zostały aparaty pierwsze-
go typu, dostępne w ofercie firmy ETI Polam.

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

II/2008

Wśród produktów, o które rozszerzyła ofertę firma ETI Polam, znalazła się nowa rodzina au-
tomatycznych nadprądowych aparatów zabezpieczających - wyłączników kompaktowych
mocy oraz rozłączników o nazwie handlowej - Etibreak 2. W artykule przedstawione zostały
podstawowe cechy i parametry oraz możliwości zastosowania tych aparatów.

 

Zapisz Plik

 

 

Elektrosystemy

I/2008

Elektryczne mierniki analogowe to elektryczne przyrządy pomiarowe wyskalowane w jednost-
kach wielkości mierzonej. Mimo, że są wypierane przez przyrządy pomiarowe z odczytem cy-
frowym, nadal często stanowią bardzo ważny element instalacji elektrycznej kontrolno-pomia-
rowej. Umożliwiają pomiar podstawowych parametrów sieci elektrycznej takich jak: prąd, na-
pięcie, częstotliwość, moc czynna i bierna, energia, współczynnik mocy itp. Artykuł prezen-
tuje produkty znajdujące się w ofercie firmy Eti Polam.

 

Zapisz Plik

 

Elektroinstalator

I/2008

Rozłączniki STVD02 orazVLD01 są aparatami zabudowy modułowej,
które w potączeniu szeregowym z wyłącznikami nadprądowym
(np. ETIMAT) nadają się do zapewnienia selektywności zabezpieczeń
w instalacjach elektrycznych. Temat selektywności zabezpieczeń
z racji ważności dla praktyki jest bardzo często poruszany
w „Elektroinstalatorze". Należy jednak pamiętać, że zachowanie pełnej
selektywności przeciążeniowej i zwarciowej zabezpieczeń nie jest
możliwe w każdych występujących w praktyce rozwiązaniach instalacji
elektrycznych. W końcowej części artykutu podane zostaty odpowiednie
tabele ułatwiające dobór aparatów zabezpieczających w celu ich
selektywnej współpracy.

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

XII/2007

 

Rozłączniki izolacyjne STVD02z bezpiecznikami oraz rozłączniki bezpiecznikowe VLD01 są
aparatami zabudowy modułowej, które w połączeniu szeregowym z wyłącznikami nadprądo-
wym (np. Etimat) nadają się do zapewnienia selektywności zabezpieczeń w instalacjach elek-
trycznych. Należy jednak pamiętać, że zachowanie pełnej selektywności przeciążeniowej
i zwarciowej zabezpieczeń nie jest możliwe w każdej sytuacji. W końcowej części artykułu
podane zostały odpowiednie tabele ułatwiające dobór aparatów zabezpieczających w celu
ich selektywnej współpracy.

 

Zapisz Plik

 

Gazeta  Informacyjna EL-Plus

Nowoczesne systemy sterowania oświetleniem powinny zapewnić użytkownikowi bezobsługowe
oraz niezawodne załączanie i wyłączanie grup opraw, pozbawione przypadkowości co nie zawsze
jest możliwe przy zastosowaniu wyłączników zmierzchowych.

 

Zapisz Plik

 

Energia Gigawat

IX/2007

Bezpieczniki gTr do zabezpieczania strony niskiego napięcia transformatorów są jeszcze nowością w Polsce. W niniejszym artykule przedstawione zostaty podstawowe parametry techniczne i zasady doboru bezpieczników topikowych niskiego napięcia o charakterystyce gTr, oraz ukazano zalety i korzyści wynikające z ich stosowania w rozdzielnicach transformatorowych.

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

XI/2007

Bezpieczniki gTr do zabezpieczania strony niskiego napięcia transformatorów są w Polsce wy-
korzystywane od niedawna. W artykule przedstawione zostały podstawowe parametry tech-
niczne i zasady doboru bezpieczników topikowych niskiego napięcia o charakterystyce gTr,
oraz efekty ich zastosowania w rozdzielnicach transformatorowych.

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

IX/2007

Prawidłowy dobór bezpieczników topikowych w celu zabezpieczenia elementów półprzewod-
nikowych urządzenia energoelektronicznego wymaga zarówno dokładnej analizy układu, jak
i znajomości danych katalogowych elementów półprzewodnikowych i bezpieczników (charak-
terystyk czasowo-prądowych i energetycznych, przebiegów, warunków zewnętrznych itp.)
oraz wymaganych ich wzajemnych relacji. Firma ETI Polam przygotowała do tego celu spe-
cjalny program opracowany na bazie arkusza kalkulacyjnego Excel, o nazwie Ultra Ouick
- Select. W artykule omówiono sposób korzystania z tej aplikacji.

 

Zapisz plik

 

Elektrosystemy

IX/2007

W ciągu ostatnich kilku lat zwiększyło się zainteresowanie aparatami do ograniczania prze-
pięć, co więcej jest to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów wśród aparatów za-
bezpieczających instalacje elektroenergetyczne. Nowością wśród produktów firmy ETI Po-
łam jest seria bezpieczników topikowych cylindrycznych SRF (Surge Rated Fuses), przezna-
czonych wyłącznie do zabezpieczania wstępnego ograniczników przepięć.

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

VIII/2007

W artykule zaprezentowano rodzinę złączek gwintowych - rzędowych o symbolu SM, przeznaczonych do łączenia przewodów o przekroju od 0,3 mm2 do 240 mm2. Są to elementy niezbędne do wyposażenia zarówno rozdzielnic przemysłowych, jak i mieszkaniowych.

 

 

 

 

 

Zapisz Plik

 

Gazeta Informacyjna  EL-Plus

Współczesne, rozbudowane instalacje elektryczne powinny dostarczać odbiorcom energię
elektryczną o ustalonych parametrach w sposób niezawodny i całkowicie bezpieczny. Rozwój
cywilizacyjny społeczeństwa powoduje, że ludzie są coraz bardziej uzależnieni od urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, których odporność na przypadkowy wzrost napięcia
(przepięcie) - jest niewielka.

 

Zapisz Plik

 

Energia Gigawat

VII/2007

Bezpieczniki topikowc do zabezpieczeń
obwodów prądu stałego - DC w ostatnim
czasie szybko zyskują na znaczeniu.
W niniejszym artykule opisano w skrócie
„stan techniki" w dziedzinie zabezpieczeń
zwarciowych w obwodach prądu stałego.W dalszej części opisano kilka najczęstszych dziedzin zastosowań, gdzie kon
wencjonalne zabezpieczenie zwarciowe
nie jest już wystarczające i pojawiają się
szczególne wymagania ze strony projek-
tantów lub użytkowników.

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

 VII/2007

Bezpieczniki topikowe do zabezpieczeń obwodów prądu stałego (DC) w ostatnim czasie szyb-
ko zyskują na znaczeniu - również w normalizacji europejskiej IEC. W pierwszej części arty-
kułu opisano stan techniki w dziedzinie zabezpieczeń zwarciowych w obwodach prądu stałe-
go. W niniejszej publikacji przedstawiono także kilka nowych produktów firmy ETI Polam,
które zostały zaprojektowane na potrzeby obwodów prądu stałego DC, oraz krótki opis tren-
dów światowych w tej dziedzinie.

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

VI/2007

Bezpieczniki topikowe do zabezpieczeń obwodów prądu stałego (DC) w ostatnim czasie szyb-
ko zyskują na znaczeniu. W dziedzinach, gdzie konwencjonalne zabezpieczenia zwarciowe nie
są już wystarczające, pojawiają się szczególne wymagania ze strony projektantów i użytkow-
ników. W artykule opisano w skrócie stan techniki w dziedzinie zabezpieczeń zwarciowych
w obwodach prądu stałego, na podstawie doświadczeń konstrukcyjnych firmy ETI Polam.

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

IV/2007

Wyłączniki silnikowe pełnią bardzo istotną rolę w obwodach napędów elektrycznych - silni-
kowych. Muszą reagować na prądy przeciążeniowe lub zwarciowe wymuszone przez pracu-
jący w stanie zakłócenia silnik elektryczny. Niniejszy artykuł przedstawia nowy typ uruchamia-
nych pokrętłem wyłączników silnikowych MPE25 firmy ETI Polam.

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

III/2007

W artykule zostały opisane parametry techniczne i właściwości użytkowe analogowych pro-
gramatorów czasowych APC, cyfrowych programatorów czasowych EtiClock oraz astrono-
micznego zegara sterującego AstroClock. Ich producentem jest firma ETI Polam.

 

Zapisz Plik

 

Elektroinstalator

III/2007

Wśród urządzeń i aparatów elektrycznych zainstalowanych
w rozdzielnicach i szafach sterowniczych, przemysłowych i domowych,
ważne miejsce zajmują opisane w niniejszym artykule przekaźniki:
czasowe, bistabilne, nadzorcze i wykonawcze. Modułowa budowa tych
przekaźników umożliwia ich wszechstronne wykorzystanie w zależności
od potrzeb jako: zabezpieczenie silnika trójfazowego, wyłącznika
zmierzchowego lub automatu schodowego. Charakteryzują się wieloma
funkcjami wykonawczymi i cechują się wysoką niezawodnością.
Ważną funkcję pełnią również modułowe wskaźniki obecności napięcia
- informując wizualnie o aktualnym stanie sieci trójfazowej.

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

II/2007

Wśród aparatów elektrycznych zainstalowanych w rozdzielnicach i szafach sterowniczych
przemysłowych i domowych ważne miejsce zajmują przekaźniki czasowe, bistabilne, nadzorcze i wykonawcze. Budowa modułowa umożliwia ich wszechstronne wykorzystanie w zależności od potrzeb jako zabezpieczenie silnika trójfazowego, wyłącznika zmierzchowego lub automatu schodowego. Posiadają wiele funkcji wykonawczych i cechują się wysoką niezawod-
nością. Niezwykle ważną funkcję pełnią również modułowe wskaźniki obecności napięcia informując wizualnie o aktualnym stanie sieci trójfazowej. W artykule opisane zostały urządze-
nia tego typu firmy Eti Polam.

 

Zapisz Plik

 

Elektrosystemy

I/2007

Firma ETI Polam jest producentem aparatury modułowej oraz rozdzielnic elektrycznych niskie-
go napięcia. W niniejszym artykule zostały zaprezentowane modułowe rozdzielnice wnętrzo-
we z tworzywa sztucznego natynkowe i podtynkowe serii CT i CN. Rozdzielnice te charakte-
ryzują się interesującymi rozwiązaniami technicznymi i ciekawym wzornictwem.

 

Zapisz Plik

 

 
 
Twój koszyk jest pusty.

Cookies Ta strona używa plików cookie, aby poprawić działanie

Cookies

Aby dowiedzieć się więcej o używanych plikach cookie na tej stronie, kliknij tutaj.

Pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania strony

Analityczne pliki cookie ustawione przez Google i inne oprogramowanie do analizy ruchu na stronie

Pliki cookie używane przez sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Youtube, ...