ZatrudnienieWiemy,  że najcenniejszą częścią naszego przedsiębiorstwa są ludzie. To właśnie dzięki naszym pracownikom osiągamy założone cele i spełniamy misję firmy. To nasza kadra projektuje i wykorzystuje technologie, oddając nam swoją pracę, zdolności twórcze i energię. Dlatego doceniamy naszych pracowników i stwarzamy im możliwości dalszego rozwoju.

Żeby zapoznać się z oczekiwaniami pracowników firma wprowadziła system rozmów rocznych, co umożliwiło pracownikom prezentację pomysłów dotyczących nie tylko własnego rozwoju, ale także rozwoju firmy.
Znamy także opinie naszych pracowników na temat firmy ETI Polam jako pracodawcy. Wiedzę pozyskujemy między innymi poprzez przeprowadzanie ankiety zadowolenia pracowników. Jest nam bardzo miło, ponieważ 85 % naszych pracowników relacje w miejscu pracy oceniło jako bardzo dobre.

EDUKACJA

ETI Polam zna wartość swoich pracowników, dlatego zapewnia i stymuluje ich rozwój. Szkolenie i doskonalenie personelu jest długofalową inwestycją przynoszącą zysk każdego dnia a proces realizacji zadań kształcenia i rozwoju personelu polega nie tylko na ustaleniu potrzeb organizacji, ale także indywidualnie każdego pracownika.

KARIERA

ETI Polam dba o rozwój pracowników, a przede wszystkim specjalistów z kluczowych dla firmy dziedzin. Zależy nam  także na pozyskaniu nowych kompetentnych pracowników, których wiedza, pasja i doświadczenie pomogłaby nam w realizacji wyznaczonych celów i zamierzeń.

Twój koszyk jest pusty.