ISO 9001-Polska
 
ISO 14001
 
IATF 16949 
 
Business Excellence Award
   
 Bisnode_certificate-1 
Certificate of high credit rating excellence
 
Certificate of high credit rating excellence  

 

System Zarządzania Jakością ISO 9001

 

Jesteśmy świadomi, że musimy zapewnić wysoką jakość naszych produktów i usług poprzez procesy biznesowe i produkcyjne. W ETI d.o.o. zakończyliśmy wdrażanie systemu jakości i już w 1993 roku otrzymaliśmy certyfikat jakości wg ISO 9001, który stale doskonalimy. W procesie doskonalenia naszym stałym zadaniem pozostaje nie tylko monitorowanie potrzeb, ale także wymagań i oczekiwań naszych partnerów strategicznych - klientów, pracowników, dostawców, akcjonariuszy i szerszej społeczności. W 1999 roku nastąpiła ponowna weryfikacja i dlatego zdecydowaliśmy się włączyć do procesu recertyfikacji poza ETI d.o.o. również dział Produkcji Narzędzi (PIE OR) jako ważna jednostka biznesowa w naszej firmie, która przeszła ważną reorganizację funkcjonalną. Głównym celem było dostosowanie organizacji wewnętrznej, aby osiągnąć lepszą efektywność i wyniki. W 2009 roku wszystkie jednostki produkcyjne koncernu ETI przeszły proces recertyfikacji zgodnie z nową normą 9001: 2008.

 

Nowe osiągnięcie w systemie zarządzania środowiskowego

 

Uzyskanie certyfikatu ISO 14001 wymaga od nas ciągłego dążenia do poprawy naszych zachowań wobec środowiska. Zdolność do identyfikacji i oceny kluczowych problemów jest podstawowym krokiem w kierunku opracowania skutecznego systemu zarządzania środowiskowego i zobowiązaniem wynikającym z normy ISO 14001. W 2001 roku przebudowaliśmy system gromadzenia oleju w procesie mycia części maszyn oraz odbioru kondensatu ze sprężarek w celu poprawy ochrony cieków wodnych.


Międzynarodowe standardy przemysłu motoryzacyjnego dotyczące zarządzania jakością IATF 16494


Jednym z najczęściej stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym międzynarodowym standardem zarządzania jakością jest ISO / TS 16949. Zewoluował on wraz z nowym globalnym standardem przemysłowym opublikowanym przez International Automotive Task Force (IATF). Ta najnowsza wersja została opracowana przy bezprecedensowym zaangażowaniu środowisk branżowych i zaangażowaniu członków AIAG reprezentujących Amerykę Północną.


ISO / TS 16949, specyfikacja techniczna systemów zarządzania jakością w sektorze motoryzacyjnym, stała się jedną z najczęściej stosowanych międzynarodowych norm w branży motoryzacyjnej, harmonizującą różne systemy oceny i certyfikacji w globalnym łańcuchu dostaw w branży motoryzacyjnej.


3 października 2016 IATF 16949: 2016 został opublikowany przez IATF i zastępuje obecną normę ISO / TS 16949, definiującą wymagania systemu zarządzania jakością dla przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej.

 

ETI d.d. Zdobywcą nagrody Business Excellence Award (PRSPO 2003)

 

Nagroda Republiki Słowenii za udoskonalenia biznesowe (PRSPO). To najwyższe uznanie ze strony państwa za osiągnięcia w obszarze wdrażaniu systemów nowoczesnych, efektywnych i kompleksowych osiągnięć w zakresie jakości produktów i usług oraz jakości funkcjonowania biznesu z zastosowaniem wiedzy i rozwoju innowacyjności.


Nagroda jest odzwierciedleniem tego, że tylko poprzez orientację na jakość produktów i usług, a przede wszystkim na jakość relacji pomiędzy producentami, dostawcami i użytkownikami, a także poprzez odpowiednie zarządzanie zadowoleniem wszystkich pracowników firmy oraz pełną integrację europejskie trendy mogą zostać osiągnięte. Tylko dzięki współpracy każdego z osobna i zorganizowanej pracy zespołowej można osiągnąć ciągłą poprawę jakości. Firma ETI d.d. była aktywnie zaangażowana w projekt business excellence z procedurą samooceny od 1999 roku. Informacje zwrotne: uzyskane odpowiedzi, opisy korzyści i możliwości poprawy zostały wykorzystane jako odpowiedni wskaźnik do ustalenia, w jakim stopniu zostały osiągnięte którekolwiek z punktów wizji firmy, dla których zobowiązaliśmy się do osiągnięcia wyników porównywalnych z europejskimi.


Jak co roku również w zeszłym roku otrzymaliśmy Dyplom finalistów w kategorii organizacje zatrudniające powyżej 250 pracowników w zakresie produkcji. A w tym roku za konkurs PRSPO 2003 otrzymaliśmy, oprócz Dyplomu Finalisty, także Nagrodę Republiki Słowenii - Business Excellence, jako organizacja, która w roku 2003 osiągnęła maksymalną liczbę punktów w swojej kategorii, a tym samym miejsce na szczycie business excellence w Słowenii.
Uroczyste wręczenie odbyło się 03.03.2004 r. w dużej sali Filharmonii Słoweńskiej w Lublanie. Dyplom Finalisty został przekazany Prezesowi Zarządu ETI d.d. Panu Jožefowi Smrkolj z rąk Ministra Gospodarki dr Tea Petrina oraz Nagroda Business Excellence Award za rok 2003 od Prezesa Rady Ministrów Pana mgr inż. Antona Ropa.


Certyfikat wysokiej wiarygodności kredytowej Bisnode 2020


Certyfikat wiarygodności kredytowej potwierdza, że ETI należy do czołowych firm słoweńskich, które mogą używać statusu AAA jako symbolu wysokiej doskonałości w zakresie wiarygodności kredytowej. Spośród ponad 167 tys. zarejestrowanych w Słowenii firm tylko 11 440 uzyskało wysoką zdolność kredytową.


Ocena doskonałości ratingu kredytowego przez agencję ratingową opiera się na różnych kryteriach oceny ratingu przedsiębiorstwa w dłuższym okresie i w bieżącym okresie. Zatem kryteria obejmują płatności i zdolność kredytową, zadłużenie, rentowność i inne kryteria ryzyka biznesowego z firmą. Najwyższa ocena zdolności kredytowej reprezentuje zatem najbardziej wiarygodną i obarczoną niskim ryzykiem firmę w zakresie współpracy z partnerami biznesowymi - dostawcami, klientami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi partnerami biznesowymi.
 

    
Quality policy
  
ISO 9001 Polska
  
ISO 14001
  
IATF 16949
  
  
Twój koszyk jest pusty.