e-Aplikacja

Aplikacje prosimy wysyłać na adres:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
INFORMACJA
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest ETI Polam Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pułtusku, ul. Jana Pawła II 18, 06-100 Pułtusk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000044289, z kapitałem zakładowym 5.284.000 PLN, NIP: 568-13-70-113.
2.Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. +48 23 691 93 00, adresem e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub na adres do korespondencji: ul. Jana Pawła II 18, 06-100 Pułtusk.
3.Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w  celach związanych z procesem rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, chyba, że wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych również dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.
4.Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom powiązanym, dostawcom usług IT.
5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, natomiast w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych również dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez okres nie dłuższy niż rok od zgłoszenia kandydatury.
6.Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
7.Może Pani/Pan Państwo w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, wysyłając e-maila do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
  
Zgody:
  
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez ETI Polam Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pułtusku, ul. Jana Pawła II 18, 06-100 Pułtusk, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Zapoznałam/zapoznałem się z informacją i pouczeniem dotyczącym przysługujących mi praw.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez ETI Polam Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pułtusku, ul. Jana Pawła II 18, 06-100 Pułtusk.


 

Twój koszyk jest pusty.