Informacje podstawowe o ETI Polam

Nazwa firmy:

Firma ETI Polam Sp. z o.o. zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
(KRS) pod numerem: 
KRS 0000044289, NIP:568-13-70-113, REGON:130332862

 KRS (20 KB)
 Regon (277 KB)


Numery Kont Bankowych:

Bank Pekao S.A.
PLN: 44124052821111000048954501


Bank Millennium S.A. 
PLN:  07116022020000000374713036
EUR: PL18116022020000000374745139; SWIFT: BIGBPLPW
USD: PL48116022020000000374745181; SWIFT: BIGBPLPW

W Urzędzie Statystycznym RP spółka zarejestrowana jest pod numerem PKD 130332862. Zgodnie ze standardową klasyfikacją działalności zaliczona została do podgrupy 3120A - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.

 


Adres firmy:

ETI Polam Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 18
06-100 Pułtusk
tel. (23) 691 93 00
tel/fax. (23) 691 93 60

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.etipolam.com.pl

 


Zarząd ETI Polam Sp. z o.o.

Prezes: Boštjan Leban

 

 

Twój koszyk jest pusty.