System Zarządzania Jakością ISO 9001

ETI Polam Sp. z o.o. posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością od 2006 roku. Audity Kontrolne prowadzone przez Bureau Veritas w kolejnych latach potwierdzały, iż funkcjonujący w Spółce system ISO spełnia wymagania normy. W sierpniu 2015 roku ETI Polam Sp. z o.o. pomyślnie przeszła Audit Recertyfikujący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, który przedłużył ważność certyfikatu na kolejne 3 lata, tj. do sierpnia 2018 roku. 

System Zarządzania Jakością obejmuje cały obszar działalności firmy. Certyfikat obejmuje produkcję i sprzedaż wyrobów do zabezpieczania instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia oraz rozwiązania do rozdziału  i nadzoru energii elektrycznej.
Uzyskanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością jest dla nas potwierdzeniem, że jesteśmy wiarygodnym partnerem biznesowym oraz zapewniamy Klientom obsługę na najwyższym poziomie zgodnie z ich oczekiwaniami i obowiązującymi przepisami.